د پکتيا ولايت د تيرې سره نږدې د ليوان د کلي ښکلې منظره
د پکتيا ولايت د تيرې سره نږدې د ليوان د کلي ښکلې منظره

 
د پکتيا ولايت يو کلی
د پکتيا ولايت يو کلی

 

د پکتيا ولايت د سيد کرم ولسوالي د سپنې کلا د کلي څخه د احمدابا د ولسوالي منظره
د پکتيا ولايت د سيد کرم ولسوالي د سپنې کلا د کلي څخه د احمدابا د ولسوالي منظره
د پکتيا ولايت د سيد کرم ولسوالي د  سپينې کلا د کلي څخه د احمدابا د مچلغو د سيمې يو انځور
د پکتيا ولايت د سيد کرم ولسوالي د سپينې کلا د کلي څخه د احمدابا د مچلغو د سيمې يو انځور
په مچلغو کې د څو غرنيو ګلونو يو انځور
په مچلغو کې د څو غرنيو ګلونو يو انځور
Advertisements