د ګلپاڼې ګرانو ليدونکو، څرنګه چې د پسرلي وروستۍ شپې ورځې دي نو غواړم چې دا ځل د ګلپاڼې له لارې تاسې ته د تلونکي پسرلي څو ښکلي ګلونه ډالۍ کړم

Gulab

Flwoers-1

Flwoers-1 (1)Flower1Flwoers (6)GharakIMG_0112IMG_0335Flwoers (4)

Advertisements