غزل

 

سيد جيلاني جلان
سيد جيلاني جلان

شونډې د تاند پيـــغلتوب اور او رنګ ته واوښتې

واه د ښکلا لوڼه څومره ښکلي جنګ ته واوښتې

 

 

زما په راتلو ټنډې د حسينو ګونځې ګونځې شوې

دا هندارې ولې په يو رپ کې ځـنګ ته واوښتې

 

ته چــې لاړې زه د خپل وجــود خـــــونې ته ننوتم

سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوښتې

 

راشه زه او تـــــه هم نن د شـــرم پوله ماته کړو

وګوره طالبې څـــڼـــې ډول او ډنګ ته واوښتې

 

نور به دې جــــلانـــه د ښــــکلا د پاچا زوم ګڼو

پيــغـــلې زمانـې دې د غزلو شرنګ ته واوښتې

 

سيد جيلاني جلان

همدا غزل د جلان په خپل غږ کې

Advertisements