مسافر مې ځوروي

هر سحر مې ځوروي مازديګر مــې ځوروي

په العين دوبۍ کې اوسي مسافر مې ځوروي

 

افغانان اوسي بل وطن کې غوښې يې وچې شوې بدن کې

امريکې عرب، لندن کې لر او بر مې ځوروي

په العين دوبۍ کې اوسي مسافر مې ځوروي

 

ډير په جتيو کې دي تللي د سمندر څپو وهلي

تير يې زر کړل په ليچو کې سمندر مې ځوروي

په العين دوبۍ کې اوسي مسافر مې ځوروي

  

څه خوشالي څه به يې اختر وي چې په العين کې مسافر وي

غم ښادۍ کې حاضر نه شول در په در مې ځوروي

په العين دوبۍ کې اوسي مسافر مې ځوروي

  

خاونده کله به شو وړاندې، هميشه يو د بل له امر لاندې

هر ساعت هر شيبه او سراسر مې ځوروي

په العين دوبۍ کې اوسي مسافر مې ځوروي

 

لوی او واړه دي په خوارۍ کې هلته اوسي په ګرمۍ کې

مجبوري ده وحدتياره کم او ستر مې ځوروي

په العين دوبۍ کې اوسي مسافر مې ځوروي 

عبدالولي وحدتيار

 

همدا شعر د شاعر په خپل غږ د اوريدلو لپاره دلته کليک کړۍ

Advertisements