له ګل پاڼې سره دلاندینی بريښناليک تماس نيولای شۍ

E-mail : gulafg@yahoo.com
همدارنګه تاسې کولای شۍ د همدې صفحې له لارې خپل نظر، او تبصرې راوليږۍ

Advertisements